Bedre vilkår for familier og børn med et ja

COLOURBOX16448909

Folkeafstemningen handler ikke kun om, hvorvidt Danmark fortsat skal være med i Europol-samarbejdet i fremtiden. Den handler også om, at vi ved at stemme ja den 3. december kan sikre børns og familiers rettigheder.

Siger vi ja, vil de mange familier, hvor ægtefællerne kommer fra Danmark og et andet EU-lande, få langt nemmere ved at løse konflikterne og håndhæve deres rettigheder. For eksempel i tvister om skilsmisse, forældremyndighed eller samvær. Ja, reglerne vil også være en kæmpe hjælp i de ulykkelige tilfælde af børnebortførelser.

Læserne vil måske huske sagen fra 2012 om et dansk-østrigsk par, der sloges om forældremyndigheden til deres søn, Oliver. Begge havde de henholdsvis en dansk og en østrigsk domstols ord for, at de havde forældremyndigheden og det førte til en langtrukken slagsmål over landegrænserne – ja Oliver blev endda’ kidnappet’ frem og tilbage. Det siger selv, at de menneskelige omkostninger i den slags sager er enorme – ikke mindst for de involverede børn.

Det ville det være en fordel for Danmark at tilslutte sig EU-regler (Bruxelles IIA-forordningen), der gør sager om skilsmisse, separation og forældreansvar enklere og mere effektive at løse, når de strækker sig over EU’s landegrænser. Olivers familie havde for eksempel undgået slagsmålet om, hvilken domstolsafgørelse, der gælder. Men Danmark er – på grund af retsforbeholdet – ikke med i reglerne, og har også fået afslag på at deltage i EU-reglerne på området i en parallelaftale.

Vi kan ved at stemme ja til en tilvalgsordning sikre, at også danske ægtefæller og danske børn får de bedst mulige vilkår i tilfælde af grænseoverskridende tvister i EU.

På samme måde vil Danmark kunne tilslutte sig EU-regler om underholdspligt, så ingen blot kan rejse til et andet EU-land og undgå at betale børnebidrag eller ægtefællebidrag.

Danske borgere vil blive stillet markant bedre, når det kommer til grænseoverskridende børne- og familieretssager og i arvesager, hvis vi omdanner retsforholdet til en tilvalgsordning. Det kræver et ja den 3. December.

/Bragt i Berlingskes Politiko 18. november 2015

Share Button

, , ,

Kommentarer er lukket.