Bendt Bendtsen: efterlyser vilje hos finansministrene til at investere i energieffektivitet

piggy bank in woman hand - protect your money. Financial conceptDe Konservatives medlem af EU-Parlamentet, Bendt Bendtsen, har fået til opgave på vegne af Parlamentet at forhandle et opdateret bygningsdirektiv, der primært sætter fokus på energibesparelser.

Han advarer i den forbindelse stærkt imod, at nutidens politikere ’placerer regningen for klimaændringerne i børneværelserne’:

– Det går noget tungt med forhandlingerne. Når ministrene sidder til klimamøder i Paris eller Bonn, siger de ’yes-yes-yes’, men i de forhandlinger, vi sidder med i EU, siger de ’no-no-no’. Det er et problem, fordi vi har behov for et indre marked for energi, hvor konkurrencen frit kan flyde. Vi skal bruge den energi, vi har i Europa, bedst muligt. I stedet bliver vi mere og mere afhængige af Putins gas, siger Bendt Bendtsen til BygTek.

Ineffektiv bygningsmasse
Ifølge Bendt Bendtsen er EU’s energiimport de seneste ti år steget fra 40 procent af forbruget til over 50 procent, og det gælder gas fra Rusland og olie fra Mellemøsten:

– Dertil kommer, at vi set med danske øjne har en utrolig energi-ineffektiv bygningsmasse i Europa. Vi bruger over 40 procent af vores samlede energiforbrug på bygninger, og 80 procent af de bygninger, der står i da, står også i 2050. Der er behov for at energirenovere vores bygninger. Når vi importerer energi for over én milliard euro i døgnet, er der mange penge at hente ved energieffektivisering. Jeg vil hellere bruge pengene på at energirenovere. Det sætter en masse i gang hos små og mellemstore virksomheder. Det skaber danske arbejdspladser, forklarer Bendt Bendtsen.

Står værre til i udlandet

Han mener, at får vi et ’skarpt bygningsdirektiv’ i Europa, vil det være godt for alle danske virksomheder, der arbejder med energiteknologi i Danmark:
– Og det er ligegyldigt, om de hedder Grundfoss, Velux eller Danfoss. Det er noget, vi er gode til i Danmark. Det kan betale sig at energirenovere bygningsmassen, og det står meget være til i udlandet end i Danmark. I stedet for at sende pengene til Rusland og Mellemsøsten, kan vi bruge dem på danske bygningsarbejdere og virksomheder, siger det konservative EU-parlamentsmedlem videre.

Ekstremt lave renter

Bendt Bendtsen peger videre på, at renterne i øjeblikket er ’ekstremt lave’, og at det derfor kan betale sig at lave langsigtede investeringer:

– Problemet i de igangværende forhandlinger er, at de ministre, der mener noget med at gøre noget ved klimaforandringerne og energibesparelser, sidder i kort snor fra de europæiske finansministre. Det er regeringerne, der hænger i bremsen. Den rapport, jeg er ordfører på, fik en massiv opbakning i EU-Parlamentets Industriudvalg med 51 stemmer for og kun 1 imod. Men vi er kørt fast i forhandlingerne med det estiske formandskab….

Også sikkerhedspolitik

Der er også sikkerhedspolitik i at gøre os uafhængige af Rusland. Hvis ikke, vi når klimamålene til tiden, stige prisen på CO2-kvoterne, og det vil ramme de energiintensive virksomheder i Europa. Det er ris til egen bag, hvis ikke vi når et resultat med hensyn til energibesparelser i bygningerne, slutter Bendt Bendtsen.

/Bragt i BygTek 30. november 2017

Share Button

, , ,

Kommentarer er lukket.