Bendt Bendtsen ser stort potentiale ved energirenoveringer i Europa

Energy consumptionDe Konservatives Bendt Bendtsen skal som Europa-Parlamentets chefforhandler af et nyt europæisk bygningsdirektiv, beskæftige sig med en række forhold omkring bygningers rolle i energisystemet i fremtiden. Europa-Parlamentarikeren er optimistisk og mener, at der er et stort potentiale på området.

I dag bruger Europa samlet set dagligt 1 milliard euro på at impotere energi fra særligt Mellemøsten og Rusland, og spørgsmålet er derfor, om energirenoveringer rundt om i Europa, kan være med til at ende Europas import-afhængighed af energi. Om dette aspekt forklarer Bendt Bendtsen: “3 af 4 bygninger i Europa er energimæssigt ineffektive. 40 procent af EU’s energiforbrug bruges i bygninger, og vi importerer mere end halvdelen af vores energi til Europa. Vi poster dagligt mere end 1 milliarder euro ud af Europa for at importere energi, og de penge kunne nok bruges bedre. Derfor er det klart, at bygninger står centralt i indsatsen for at nedbringe EU’s import”.

Mens Bendt Bendtsen og det øvrige Europa-Parlament har fået øjnene op for potentialet ved energirenoveringer, er det samtidig noget sværere entydigt at pege på, hvordan man får sat gang i renoveringerne rundt om Europa. Bendtsen forklarer at der ikke findes noget quick-fix, og at vilkårerne kan variere rundt om i Europa: “Jeg tror på, at vi er nødt til at spille på alle tangenter. Der er ikke ét quick-fix til at få gang i renoveringerne, og vilkårene svinger meget på tværs af Europa, så løsningerne er også forskelligartede”, lyder det fra Bendtsen der fortsætter: “Vi skal muligvis også se på at gøre medlemslandenes renoveringsstrategier mere forpligtende, og så ligger der et stort potentiale i at indarbejde nye teknologier i eksisterende bygninger. Jo mere opmærksomme vi er på vores forbrug, jo mere sandsynligt er det, at vi får øjnene op for mulighederne i energiforbedringer – ikke kun de store og omfattende, men også de små og billige”.

Mens man i Europa-Parlamentet har fået øjnene op for mulighederne og lokaliseret udfordringerne, kan Bendtsen ikke præcist sige, hvor finansieringen skal komme fra. Mens der tidligere har været fokus på offentlig finansiering tror han på, at private investorer kan se mulighederne i at deltage: “Vi ved af erfaring, at finansiering spiller en afgørende rolle. Men vi har hidtil haft for stort fokus på offentlig finansiering. Jeg tror oprigtigt på, at den private finansiering er til stede, eksempelvis fra pensionsfonde og realkreditinstitutter. Vi har flere gode danske projekter at trække på, og energieffektiviseringer er gode og sikre investeringer, så businesscasen er til stede”, lyder det fra Bendt Bendtsen.

/Bragt i EnergiforumDanmark 17. februar 2017

Share Button

, , , , , ,

Kommentarer er lukket.