Kronik: Kriminelle udlændinge med indrejseforbud skal afsone i hjemlandet

Indbrud

Det er afgørende, at vi holder fast i og udbygger det fælles europæiske politisamarbejde, Europol, for at spotte de kriminelle og om muligt bure dem inde, allerede inden de krydser landegrænsen.

Som så mange andre steder i landet hærges også Fyn af kriminelle udlændinge på tyvetogt og tricktyve der tiltvinger sig adgang til private hjem.

Det er helt åbenlyst, at vi især har et problem med kriminelle udlændinge, der har et indrejseforbud til Danmark, for det er alt for ofte, politiet støder på de samme kriminelle fra f. eks. Østeuropa uden at kunne gøre noget effektivt ved det.

Og det er stærkt krænkende for retsopfattelsen, når en indsat rumæner med en treårig fængselsdom for indbrud i danske hjem forleden til TV2 udtalte, at et dansk fængselsophold er at sammenligne med et femstjernet hotelophold.

For mig er derfor også helt åbenlyst, at straffen på kun cirka 30 dage i gennemsnit for overtrædelse af indrejseforbuddet, slet ikke virker afskrækkende nok. De tørre og triste statistikker underbygger desværre påstanden: Alene i 2013 overtrådte 431 udlændinge indrejseforbuddet, og heraf udgjorde østeuropæere de 191, hvilket er næsten er fordobling fra 2008.

Derfor må vi skruen bissen på.

Vi kan i Danmark selv sørge for at få ekspederet sagerne hurtigt og sætte straffen op. Det er netop derfor, vi konservative har fremlagt et beslutningsforslag i Folketinget, der går ud på at hastebehandle disse sager ved domstolene, samtidig med at vi skærper straffen til et års ubetinget fængsel.

Som det næste skridt skal vi sørge for, at vi kan sende de udenlandske kriminelle hjem til afsoning i eget land. Det uanset om de kommer fra Østeuropa eller et af de andre medlemslande i EU.

Hvad angår hjemsendelse til eget fængsel, er vi afhængig af at samarbejde med andre lande og i særdeleshed de andre EU-lande, da det især er statsborgere fra andre EUlande, der udgør problemet.

Det er en sag, jeg vil tage op med Europa-Kommissionen og med mine konservative kollegaer i Europa-Parlamentet. Jeg vil kræve, at alle EU’s medlemslande skal overholde de regler, vi allerede er blevet enige om i EU. Nemlig at de udenlandske kriminelle kan sendes hjem til deres egne fængsler, hvis der er mindst seks måneder tilbage af deres straf.

Der sidder i dag omkring 1100 udenlandske kriminelle i danske fængsler, blandt andet fordi der stadig er 10 EU-lande, der ikke lever op til reglerne om afsoning i hjemlandet. Det gælder f. eks. Litauen, hvis statsborgere fylder godt op i vores fængsler.

Fremadrettet skal vi gøre endnu mere, og allerhelst skal vi naturligvis sørge for, at udlændinge, der kommer til Danmark med det ene formål at begå kriminalitet, aldrig krydser grænsen til Danmark.

Det er ikke en opgave, vi kan løfte alene. At bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet kræver, at vi samarbejder med politimyndighederne i de andre EU-lande, kun sådan kan vi gøre en reel forskel. For vi må nok erkende, at ideen om, at vi kan holde østeuropæiske bander ude af kongeriget ved blot at skærpe grænsekontrollen, ikke holder. Det vil endda også give andre gener for almindelige danskere på ferierejser eller vognmænd, der fragter varer ind og ud af Danmark.

Vi skal selvfølgelig holde øje med de kriminelle og stresse dem så meget, vi kan. Netop derfor synes jeg også, det er afgørende, at vi holder fast i og udbygger det fælles europæiske politisamarbejde, Europol, for at spotte de kriminelle og om muligt bure dem inde, allerede inden de krydser landegrænsen. For det er jo ofte de samme bander, der hærger i Flensborg, som senere dukker op på Fyn.

Europol er også et samarbejde, som gennem tiden har vist sig meget effektivt i at afsløre f. eks. pædofile, der samarbejder om deres afskyelige forbrydelser over landegrænserne.

Med Europol har vi etableret et stærkt og effektivt politisamarbejde mellem EU-landene. Men på grund af det danske forbehold over for det retslige samarbejde i EU er der en risiko for, at vi glider ud af dette vigtige politisamarbejde i løbet af et års tid. Det vil være stærkt uheldigt, og derfor bør Danmark aftale med de andre EU-lande, at vi i respekt for retsforbeholdet fortsat kan vælge at deltage i Europol. Vi skal gøre vores hjemmearbejde i Danmark med hurtigere sagsbehandling og højere straffe, og vi skal få samarbejdet om hjemsendelse til afsoning op at køre. Det er sådan, vi passer på Fyn og Danmark i EU og skaber tryghed for borgerne.

Bragt i Fyns Amts Avis den 19. april 2014

Share Button

,

Kommentarer er lukket.