Bendtsen: Skifergas, ja tak

skifergas

Debatindlægget er en del af en tvekamp med Britta Thomsen (S) i Nyhedsbladet Dansk Energi, Nr. 15, 16. december 2013

POLITISK TVEKAMP: Skal vi i Danmark og resten af Europa udnytte de skifergas-ressourcer, som måtte findes i undergrunden?

Ja, selvfølgelig. Vi har ikke råd til blankt at afvise en ny energikilde, hvis skifergassen i den europæiske undergrund kan udvindes på en omkostningseffektiv og miljømæssigt forsvarlig måde.

Skifergas kan faktisk gå hen og blive en vigtig bro mellem kul og vedvarende energi (VE), særligt for Central- og Østeuropa. Mange EU-lande, især nye medlemmer, tøver med at lægge alle deres æg i VE-kurven på grund af bekymringer om forsyningssikkerhed og energifattigdom, som står højt på deres nationale dagsorden.

Vi har meget ekspertviden i Danmark, som – på baggrund af erfaringer fra Nordsøen – kan komme skifergasindustrien til gode. Jeg mener, at det er vigtigt at bevare ekspertise og de mange arbejdspladser i Danmark. Derudover anslås gasindustrien at kunne udvide med op til en million nye, lokale job i EU frem mod 2050, hvis skifergassen, teknologien og den politiske opbakning er til stede.

Samtidig skal vi passe på med ikke at stikke blår i øjnene på os selv. Mange af mine kollegaer i Europa-Parlamentet har urealistisk høje forventninger til skifergassens bidrag til EU’s fremtidige energiforsyninger.

Foreløbigt er der givet to licenser til efterforskning i Danmark, i Nordjylland og Nordsjælland, men i bedste fald bliver der først boret i 2020.

Polen har store forventninger til deres skifergas depoter, men uanset hvor meget skifergas, der måtte gemme sig i den europæiske undergrund, skal vi ikke forvente en energirevolution i samme omfang som det vi har set i USA.

Skifergassen får sandsynligvis ikke nær samme effekt på energipriserne herhjemme, selv om udvinding af skifergas i stor stil i bedste fald kan give 8-11 pct. lavere gaspriser i 2050. Til gengæld kan stigende olie- og gaspriser fra Rusland og Mellemøsten ende med at æde gevinsten op. Og vi skal stadigvæk importere op imod 80 pct. af EU’s samlede gasforbrug.

Skifergas er med andre ord ingen magisk tryllestav. Skal EU blive mindre afhængig af Putins gas og oliekartellerne i Mellemøsten, skal der meget mere til.

Derfor er det afgørende, at EU’s fremtidige energipolitik skal være både ambitiøs og baseret på bindende mål. Jeg mener ikke, at et enkelt mål for reduktion af drivhusgasser er nok og kæmper derfor også for bindende mål ifht. VE og energieffektivitet.

For mig at se er der, med eller uden skifergas, simpelthen ikke noget alternativ til at udvikle mere energieffektive produkter og produktionsmetoder, og til at få gjort eksisterende VE-teknologier konkurrencedygtige.

Share Button

, , ,

Kommentarer er lukket.