Sagt & Skrevet | Kronikker

Kronik: Bruxelles er træt af norsk arrogance

Skrevet i samarbejde med Christofer Fjellner. Det er sjelden handelsforbindelser mellom EU og Norge er på dagsordenen i Brussel. Denne våren har imidlertid vært et unntak. Akkurat som mange andre i EU stiller Europaparlamentet, EUs folkevalgte organ, seg uforstående til den rødgrønne regjeringens brudd på avtaler om liberalisering av handelen med landbruksprodukter – liberalisering som […]

Fortsæt læsning 0

Det store norske selvbedrag

Skrevet i samarbejde med Daniel Caspary, Medlemmer af Europa-Parlamentet Norge er et av Europas mest proteksjonistiske land når det gjelder landbruk. Det er hverken Norge, EU, eller resten av verden tjent med, og tiden er kommet for å ta et oppgjør med vrangforestillingen om, at det er holdbart i lengden. Den norske regjerings proteksjonisme er […]

Fortsæt læsning 0

Time Europe got its act together on energy efficiency

Developing and implementing EU-level policy usually takes years, but once its direction is established a flow of consistent legislation should follow. The drive for greater liberalisation of the European energy market has so far led to three energy market packages which, although along the right lines in driving change, have been slow. The result is […]

Fortsæt læsning 0