Dansk realkredit i fare – og EU kan være redningen

rescueDe internationale regler, som blev barslet af Basel-komitéen efter finanskrisen, satte i 2012 dansk realkredit under pres. Det blev dengang afværget, men nye Basel-regler er på vej, igen med krav om yderligere polstring af dansk realkredit. Det kan betyde yderligere stigninger i danskernes bidragssatser til realkreditlånene, da bankerne skal hente pengene ind ét sted – hos forbrugerne.

I dag er vi i den situation, at mange betaler en bidragssats, som er 5 gange større end renten. Det var der ikke mange, der havde forudset blot for få år tilbage.

I daglig tale hører vi, at det nok er EU’s skyld, men det er faktisk ikke tilfældet. Tvært imod kan EU denne gang være en del af redningen for dansk realkredit.

Bank of International Settlements (BIS) ligger i Basel i Schweiz. BIS er centralbankernes bank, og Danmark er også med. Under BIS ligger “Basel Committee on Banking Supervision”, der i daglig tale går under Basel-komitéen. Den udstikker de toneangivende regler på det finansielle område i hele verden.

En gruppe af udvalgte landes centralbankchefer og chefer for nationale finanstilsyn har ansvaret for Basel-komitéen.

Danmark er hverken med gruppen af nationale banktilsynschefer eller i Basel-komitéen.

Og det er bl.a. det, som giver dansk realkredit problemer.

Vi er et lille land med en særegen realkreditmodel, som – ud fra mit synspunkt – er verdens bedste system. Det er blot ukendt for de fleste. Desværre er der mange, som støtter synspunktet “one size fits all”, altså ens og sammenlignelige regler på tværs af verdens realkreditsystemer.

Det lyder umiddelbart smart med mere ensrettede regler, men Basel-komitéen lider under et massivt demokratisk underskud. Sammensætningen i komitéen afspejler hverken nutiden eller fremtiden, og derfor forsøger komitéen til tider at trække reguleringsmodeller ned over hovedet på alle markeder – uanset, om man sidder med ved bordet og beslutter, eller ej. Kun 8 EU-lande er medlem af Basel-komitéen – Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Holland, Spanien, Storbritannien, Sverige og den Europæiske Centralbank ECB. Det forlyder, at det er af historiske grunde, at Sverige sidder med beslutningstagernes bord – bl.a. indflydelsen i sin tid fra Wallenberg-familien.

Når Basel-komitéen snart kommer med nye internationale regler, der forventes at kræve mere polstring, vil reglerne også gælde for Danmark. Også selvom Danmark er sat uden for indflydelse i lovgivningens udvikling på internationalt niveau. Det må vi selvfølgelig – på den lange bane – slås for at ændre, så Danmark kan sidde med ved bordet.

Og lad mig med det samme understrege: i stedet for at sparke på EU, eller falde tilbage til den evindelige politiske sutteklud om, at “det er også EU-reglernes skyld”, så er det faktisk i EU, at vi har mulighed for at redde stumperne for dansk realkredit, når de internationale regler ikke er fornuftige.

Basel-reglerne bliver løbende bliver gennemført i EU-lovgivning, og her skal vi fra dansk side løbende sikre os, at vi er noget særligt i Danmark, fordi EU reglerne efterfølgende implementeres i dansk lovgivning.

Vi har derfor et helt konkret værktøj til at redde Danmark fra de nye Basel-regler – og vejen går gennem EU:

Mange lande har en erhvervsmæssig interesse i, at Europas banker og realkreditinstitutter har en stram låne-lovgivning. I USA udgør erhvervsobligationer langt den største fundingmodel for små og mellemstore virksomheder, mens vi Europa er langt mere afhængige af banklån og realkreditobligationer. Hvis EU’s virksomheder få sværere ved at låne og belastes af større lånebidrag, så vinder udlandet. Og det passer dem sikkert udmærket, for det stiller deres virksomheder bedre end de europæiske.

Derfor må vi slås for, at EU står sammen i Basel-komitéen og lægger et hårdt pres på forhandlingerne, så vi kan undgå unødigt strammere internationale polstringsregler til skade for det europæiske system. Derudover bør vi fra europæisk side markere, at hvis de internationale regler ikke går vores vej, så må EU lave egne regler, som tager højde for vores egne finansieringsmodeller.

En revision af EU’s kapitalkravsdirektiv ligger i den nærmeste pipeline og det gør nye Baselregler også. Vi er endnu en gang klar til kamp for dansk realkredit – også i Europa-Parlamentet.

/Bragt i Puls.politiko.dk  13. september 2016

, , ,

Kommentarer er lukket.