Danske skibe skal ikke samle andres svovlregning op!

Cargo ship

Ved årsskiftet træder de nye svovlregler for skibe i kraft. Dermed bliver det i blandt andet Kattegat, Østersøen og den Engelske Kanal forbudt for skibe at sejle med brændstof, der har højt indhold af svovl.

Det er sådan set en fin idé og sikkert rigtig godt for miljøet. Men reglerne er stærkt problematiske, for de risikerer at skabe unfair konkurrencevilkår og bremse dansk skibsfart til fordel for flere udenlandske skibe i søen.

I tirsdagens Berlingske kan man nemlig læse, at rederier fremover kan få en bøde på op mod 30.000 dollar, hvis de visse steder i Europa sejler med for eksempel fuelolie. Altså brændstof med højt svovlindhold. 30.000 dollar lyder måske af meget.

Nu er det bare sådan, at et stort containerskib, der sejler ind i Europa til fx Gdansk i Polen og ud af EU igen kan spare cirka 150.000 dollar ved at bruge billigt brændstof med meget svovl frem for dyrt brændstof. En potentiel gevinst fem gange større end den maksimale bøde!

Som det står nu, kan udenlandske skibe altså bare omgå reglerne og i værste fald indkassere en ubetydelig straf. Alt imens det lovlydige danske skib, der sejler ved siden af, har langt større udgifter til brændstof.

På baggrund af en snak med branchen og Berlingskes artikel har jeg allerede i denne uge kontaktet Kommissionen og bedt dem forholde sig til situationen. Og jeg vil gøre mit til, at vi får bragt EU på banen, så der kommer en fælles spillebane, hvor snyd med brændstof bliver håndhævet og straffet omgående og langt hårdere, end der er lagt op til.

For helt ærligt – hvad nytter det at lave fælles regler, hvis bøderne ikke står mål med forseelsen? Som politimand oplevede jeg ofte eksempler på, hvordan for lave straffe kan gøre hverdagen mere utryg for danskerne. Det samme gælder sådan set for vores virksomheder.

Hvis det kan betale sig for udenlandske virksomheder at snyde på vægten, bliver vilkårene sværere for de gode danske virksomheder, der spiller efter reglerne og overholder loven. Så er det, at skattekronerne og arbejdspladserne flytter udenlands. Typisk til lande, der i øvrigt forurener væsentlig mere.

Løsningen er sådan set helt klar. Hvis vi skal begrænse udledning af svovl, så skal bøderne sættes kraftigt op, så snyd straffes hårdt. Og så skal vi sørge for, at reglerne bliver håndhævet ens i EU og i resten af verden. Danske og europæiske skibe skal ikke samle andre landes svovlregning op!

Der er kun to måneder, til reglerne træder i kraft, så det haster med at få EU på banen!

 

/Bragt i Berlingskes Politiko – Spidskandidaterne 30. oktober 2014

Share Button

, , , ,

Kommentarer er lukket.