Den konservative indbrudspakke

header_PasserpaaDitHjem_620@2x

Danmark er et af de lande i EU, der er allerhårdest ramt af de omrejsende kriminelle. Derfor skal der iværksættes tiltag, der gør det sværere for de udenlandske kriminelle. 

Med seks konkrete forslag vil Det Konservative Folkeparti gøre noget ved den organiserede kriminalitet.

Indbrudspakken

  1. Der skal afsættes flere penge til politiet for at sikre ressourcer til efterforskningen af internationale netværk, ligesom den grænseoverskridende kriminalitet skal opprioriteres.
  2. Et øget samarbejde med politi-og efterforskningsenheder i de andre EU-lande især fra de østlande, hvor de kriminelle i stor stil kommer fra.
  3. Individuelle aftaler om hjemsendelse, hvor landende forpligtiger sig til at modtage de kriminelle statsborgere til afsoning i hjemlandet.
  4. Minimum ét års ubetinget fængsel for overtrædelse af indrejseforbud, så kriminelle ikke fristes til at rejse tilbage for at begå ny kriminalitet.
  5. Minimumsgrænsen for hvornår en kriminel kan sendes hjem til afsoning i hjemlandet, skal sænkes. Reglen siger, at hjemsendelsen kun kan ske, hvis der er seks måneder tilbage af fængselsstraffen. Der skal i EU-regi arbejdes for, at hjemsendelsesreglen sættes ned til en minimumsgrænse på én måned.
  6. Kriminalitetsbekæmpelsen i Europol-regi skal styrkes. Det danske retsforbehold betyder, at Danmark bliver sat uden for Europol-samarbejdet, når EU-Kommissionens forslag til en ny Europol-forordning bliver vedtaget. Derfor skal retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsmodel , så Danmark fortsat kan være en del af Europol.

Forslag fem er et direkte forslag til vedtagelse i EU, men resten skal igennem Folketinget.

Share Button
Kommentarer er lukket.