Der er masser at passe på i EU

Læserbrev i Politiken den 14. maj 2014

Amalie Kestler undrer sig 10. maj over, at vi konservative under overskriften ‘Passer på Danmark i EU’ har gjort indbrudsturisme til et af vores hovedtemaer i valgkampen.

De andre hovedtemaer, som Amalie Kestler dog ikke nævner, er jobskabelse via et konkurrencedygtigt indre marked i EU, en bæredygtig og effektiv klima- og energipolitik til gavn for både de næste generationer og vores erhvervsliv samt vilkårene for det danske realkreditsystem i EU.

Lad mig tage den med indbrudsturismen kort. Med de åbne grænser internt i EU følger ikke kun de åbenlyst gode sider af, at varer og arbejdskraft kan bevæge sig frit. Desværre, hvilket vi ikke kunne forudsige, har udenlandske kriminelle også udnyttet de åbne grænser til deciderede indbrudstogter i blandt andet Danmark.

Politiet vurderer, at cirka halvdelen af alle indbrud – i gennemsnit et hvert 12. minut – begås af organiserede kriminelle udefra, og at hovedparten kommer fra EU-landet Rumænien. Samtidig er der sket er fordobling fra 2002 til 2013 af kriminelle udlændinge, der overtræder indrejseforbuddet til Danmark. Desværre er østeuropæerne igen stærkt overrepræsenteret i disse statistikker.

EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet er politiske kamppladser, hvor vi konservative på den ene side er oppe mod socialister, men hvor vi på den anden side også skal forsvare brede danske interesser.

Derfor synes vi konservative, at vi skal samarbejde med de andre medlemslande i EU om at bekæmpe denne indbrudsturisme og samtidig skærpe straffen for overtrædelse af indrejseforbuddet. Midlerne er blandt andet en styrkelse af samarbejde i Europol, og at alle EU-lande lever op til allerede vedtagne regler, der gør det muligt at sende kriminelle EU-borgere til afsoning i deres egne fængsler. Derimod tror vi ikke på grænsebomme.

Amalie Kestler får det nærmest også til at lyde, som om EU er sådant et sted, hvor alle er enige om det gode i de nye fælles regler. Sådan er det jo ikke. EU’s ministerråd og Europa-Parlamentet er politiske kamppladser, hvor vi konservative på den ene side er oppe mod socialister, men hvor vi på den anden side også skal forsvare brede danske interesser.

For eksempel i spørgsmålet om vurderingen af dansk realkredit papirer, hvor Europa-Kommissionen har lagt an til regler, der vil være til ugunst for danske boligejere. I en sådan situation er der brug for at forsvare Danmarks interesser. Eksemplerne er mangfoldige, jeg stiller gerne op med flere.

PS: Hvis Amalie Kestler eller andre skulle være i tvivl, så er jeg en stor tilhænger af samarbejdet i EU. Det tjener danskere godt. Men der er behov for at passe på Danmark i EU – ellers løber de store lande med hele indflydelsen.

Share Button

,

Kommentarer er lukket.