EU er på vej til flere job og mere vækst

??????????????????????????????????????????????????Der var godt nyt for frihandlen og Danmark i den tale, Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, leverede i Europa-Parlamentet i sidste uge. EU har åbnet forhandlinger om frihandel mellem EU og Australien, New Zealand, Japan, Mexico og de sydamerikanske Mercosur-lande, og Juncker regner med, at alle aftaler vil være færdigforhandlet, inden hans mandat udløber i 2019. Ja, efter Storbritanniens beslutning om at melde sig ud af fællesskabet, står landene nærmest i kø for at indgå aftaler med EU – og dermed sikre stabilitet i udenrigshandlen.

Det lykkes forhåbentlig at komme i hus til tiden. For som han understregede, så er handel ikke noget abstrakt. International handel giver konkrete job i EU og Danmark, og handel giver nye forretningsmuligheder for vores erhvervsliv.  I store træskolængder understøtter ekstra 10 milliarder kroners eksport ud af EU næsten 20.000 nye job. Og det er ingenlunde teoretisk. Erfaringen med handelsaftalen med Sydkorea er, at dansk eksport fra 2012-2016 er steget i omegnen af 50 procent.

Fast-track-procedure Vi skal for alt i verden undgå, at alle verdens frihandelsfornægtere – i Europa er det venstrefløjen – får held til at afspore forhandlingerne, sådan som det næsten lykkedes med EU-Canada frihandelsaftalen CETA. Derfor har Europa-Kommissionen klogeligt lanceret en såkaldt ’fast-track’ procedure, der tager sig af den rene handelsdel, men alt det, der vedrører investorbeskyttelse – det var det, der gik galt i forløbet med Canada – håndteres separat. Nu er CETA ikke 100 procent på plads endnu, men mon ikke det lykkedes med den.

En anden god pointe er, at vi ikke kan være naive i vores relationer med omverdenen. Jeg kan derfor give min fulde støtte til ideen om, at Europa skal beskytte sine strategiske interesser. Det betyder konkret, at investeringer i kritisk EU-infrastruktur fra udlandet – for eksempel Kina – skal gennemgå en screening, før der gives grønt lys. Det betyder, at opkøb af havne, energiinfrastruktur eller virksomheder, der producerer forsvarsmateriel, kun kan ske i fuld offentlighed og efter en grundig gennemgang og debat. Ja, for mig er det helt indlysende, at der skal være national kontrol med afgørende national infrastruktur.

Med de nye frihandelsforhandlinger og oplæg til kritisk gennemsyn af bud på at overtage vores kritiske infrastruktur er der god grund til at være optimistisk på vegne af både EU og Danmark. Vi er på vej til flere job og mere vækst.

 

 

Share Button
Kommentarer er lukket.