EU skal ikke være en social union

?????????????????????????Skal far og mor nu ikke længere selv kunne planlægge forældreorlov? Jo, de skal selvfølgelig! EU-Kommissionen er kommet med en pakke om socialpolitik.

Det meste af det er anbefalinger. Det er sådan set fint nok, da vi kan lære meget af hinanden. Desværre er der sneget sig et enkelt lovforslag ind; EU vil øremærke en del af den orlov, forældre har, til fædrene.

Socialpolitik er vigtigt, men selvfølgelig skal det stadig være op til familien, arbejdsgiverne og medarbejderne at finde ude af planlægning af forældreorlov, og det er ikke noget, som det skal lovgives om i Bruxelles.

Et bærende element ved EU samarbejdet er nærhedsprincippet.

At EU først skal lovgive, hvis problemet, det skal hjælpe på, ikke kan løses bedre tættere på borgerne i EU’s medlemslande.

Forslaget om øremærket barsel er en ommer.

Familier og forældre ved bedst, hvad deres udfordringer og begrænsninger er. Derfor er det helt naturligt, at de selv skal planlægge deres barselsforløb. Det er altså decideret skævt, at EU-Kommissionen lægger op til lovgivning om forældreorlov.

EU skal koncentrere sig om de store linjer såsom det indre marked, sikkerhed, klima og frihandel. Vi arbejder i EU for rigtigt mange gode ting -ikke mindst bedre brug af europæisk energi og mindre import af fossil brændstof fra Rusland. EU skal derimod ikke være en social union.

/Af Bendt Bendtsen og Rasmus Jarlov, bragt i Skive Folkeblad 29. april 2017

Share Button

, ,

Kommentarer er lukket.