EU vil sikre billigere og grønnere energi til europæerne

Det europæiske flagskibsprojekt om at gennemføre en energiunion er godt på vej.

Samarbejde om europæisk energipolitik kan klart betale sig: Ved at binde Europas energisystemer bedre sammen kan vi skaffe europæiske borgere og virksomheder billigere strøm og dermed gøre Europa mere konkurrencedygtigt.

Samtidig kan Europa lægge sig i førertrøjen globalt ved at gennemføre en grønnere energipolitik, som er nødvendig for klimaet og kan spare europæerne for bare lidt af de over en milliard euro, vi hver dag pumper ud af EU i bytte for brændsler – blandt andet gas fra Rusland og Mellemøsten.

Prioriteterne er på plads
Der er taget mange vigtige skridt for at gennemføre en europæisk energiunion, siden projektet blev lanceret. Der er med europæisk finansiering allerede lanceret flere store infrastrukturprojekter på energiområdet, som skal binde Europas energimarked bedre sammen.

20 procent af EU’s budget går til klimarelaterede projekter, og EU er godt på vej til at nå de fastsatte mål for energieffektivitet og vedvarende energi i 2020.

Det er opmuntrende, at mulighederne i grøn omstilling er ved at fange an i Europa, da vi i Danmark har været med til at skubbe på udviklingen. Danske virksomheder har på mange områder vist vejen til mere bæredygtige og energieffektive løsninger og står derfor også til at høste på deres innovation og hårde arbejde.

Afgørende resultater på trapperne
Vi mangler stadig flere afgørende ryk for at levere på målet om en europæisk energiunion. Det gælder eksempelvis de nye regler for samarbejde om gasforsyningssikkerhed, hvor velviljen til samarbejde fra visse europæiske lande hænger i bremsen og protektionismen lurer.

Vi afventer også politisk enighed om en ny model for det europæiske energimærke – den famøse A-G mærkningsordning – som vil gøre europæiske forbrugere bedre i stand til at bidrage til Europas grønne omstilling.

Det er centrale leverancer, som lovgiverne skylder at drive i mål, hvis Europa fortsat skal kunne forsvare en ambitiøs klima- og energidagsorden.

Fra nationalt til europæisk energimarked
Andre vigtige initiativer til gennemførelse af energiunionen er kun lige skudt i gang. Senest lancerede Europa-Kommissionen i november 2016 en stor lovgivningspakke, som skal gøre det europæiske energimarked fit for fight til at opfylde klimamålene for 2030.

Pakken lægger op til at binde de nationale el-markeder bedre sammen, så man kan udnytte europæisk produceret vedvarende energi bedre. Derved kan vi mindske importen af energi til Europa og frigøre os fra Rusland og Mellemøsten.

Det kræver velvilje, samarbejde og åbne forbindelser mellem EU-landene, men jeg tror på, at vi kan nå dertil, når målet er godt for både sikkerheden og økonomien.

Et andet plukningsmodent pengetræ for de europæiske borgere er den strøm, man ikke bruger. Det er nu engang billigere at købe mindre strøm end mere. Derfor er energieffektivisering – ikke mindst af vores hjem og arbejdspladser – en fortsat essentiel prioritet for EU frem mod 2030 og en væsentlig del af målsætningen om at realisere en europæisk energiunion.

Det er sund fornuft, at det er godt for privatøkonomien at spare på energien, men det er også godt for den danske økonomi, hvis energieffektive løsninger prioriteres og udbredes i Europa.

Mange gode initiativer er sat i søen for at gøre den europæiske energiunion til en realitet. Nu skal Europa og EU’s medlemslande omsætte initiativerne til konkrete resultater, så vi kan høste frugterne af det europæiske energi-samarbejde – både i klima-regnskabet, på den finansielle bundlinje og i de danske hjem.

 /Bragt i Altinget.dk, d. 18. januar 2017

Share Button

, , , ,

Kommentarer er lukket.