Indre marked kan samle EU-politikken

Færdiggørelsen af det indre marked – herunder et opgøre med bøvl, barrierer og bureaukrati – er et af de allervigtigste europæiske projekter

Under debatten op til valget til Europa-Parlamentet blev der (af skeptikerne) stillet spørgsmål ved om det nu kan passe, at op mod en halv million danske arbejdspladser er hægtet op på, at vi kan eksportere til de 500 millioner indbyggere i EU’s indre marked – et tal som Dansk Industri har regnet sig frem til.

Efter min mening var debatten en værre gang ordfnidder.

Ingen – ikke engang de mere EU-skeptiske partier som Dansk Folkeparti og Liberal Alliance – er jo i tvivl om, at det indre marked er af allerstørste betydning for dansk eksport og jobskabelse. Det er der jo ingen uenighed om. Ja, nogen af skeptikerne synes endda, at EU udelukkende skal koncentrere sig om netop det indre marked.

Hvis man alligevel skulle være i tvivl om vigtigheden i det indre markeds frie bevægelighed for varer, tjenester, kapital og borgere kan man blot kast et blik på en analyse, udarbejdet af Europa-Parlamentets uafhængige research afdeling. Den konkluderer, at EU’s velstand samlede velstand vil stige med næsten 3.500 kroner per EU-borger per år, hvis vi færdiggør byggeriet af det indre marked.

Færdiggørelsen af det indre marked – herunder et opgøre med bøvl, barrierer og bureaukrati – er et af de allervigtigste europæiske projekter, vi skal i gang med i denne femårs periode i Europa-Parlamentet. Og der er måske også det projekt, vi bedst samles om på tværs af vores politiske skel.

Men det er langtfra det eneste.

I skyggen af Ruslands og Putins aggressive adfærd i Ukraine rykker især hele spørgsmålet om udbygningen af den fælles europæiske energi-infrastruktur og EU’s selvforsyning med energi i front. Det er et område jeg personligt vil arbejde intenst med i Europa-Parlamentets industri- og energiudvalg. Dertil kommer, at den rene velstandsgevinst ved et sammenhængende energimarked i EU kan opgøres til cirka 750 kroner årligt per borger.

På samme måde kan skabelsen af et digitalt indre marked, der kan understøtte både den offentlige sektors digitale udvikling og fremme det private erhvervslivs og forbrugernes online-handel på tværs af EU’s grænser give os alle velstandsgevinster på yderligere cirka 3.800 kroner per borger hvert eneste år.

Listen er meget længere og den fælles pointe er, at vi fortsat har et stort stykke arbejde foran os med at færdiggøre og udbygge det indre marked og med at styrke de fælles politikker, der giver mening i forhold til at skabe job og vækst. Jeg vil gøre mit til, at det også bliver realiseret og at vi skaber et indre marked med optimale konkurrencebetingelser for erhvervslivet med et særligt fokus på de små- og mellemstore virksomheder.

Bragt i Berlingske den 26. juni 2014

Share Button
Kommentarer er lukket.