Ja til gensidighed i offentlige udbud

China-Europe-Flags-wide

Offentlige udbud er en vigtig del af europæisk økonomi. I EU bliver der hvert år sendt over 350 milliarder Euro i udbud årligt, svarende til ca. 2600 milliarder danske kroner – så det er ikke småpenge, vi taler om.

Derfor stemte jeg i dag for det internationale udvalgs rapport, der handler om at øge samhandlen og skabe lige konkurrence, men som samtidig kræver mere gensidighed i handlen med Kina og andre tredjelande.

Når det gælder international handel og offentlige udbud har vi ikke råd til at være naïve.

For eksempel skal kæmpe, statsfinansierede kinesiske virksomheder ikke uden videre have mulighed for at drive guldminer i Grækenland eller være med til at bygge Femern-forbindelsen, hvis ikke europæiske virksomheder får adgang til lignende muligheder i Kina.

Derfor er jeg glad for forslaget. Det vil give nationale myndigheder lov til at afvise bud, hvor en betydelig del af kontrakten leveres ved hjælp af varer eller tjenesteydelser fra lande, der ikke lever op til internationale regler. Særlig grov diskrimination mod europæiske virksomheder og gentagne overtrædelser af internationale aftaler skal kunne udløse bøder eller adgangsforbud, og så skal der sættes fokus på urealistisk lave bud, der helt åbenlyst ikke tager højde for europæiske lønninger eller arbejdsforhold.

Danske og europæiske virksomheder bør, ganske enkelt, nyde samme behandling i Kina, som private og statsejede kinesiske virksomheder får i EU – hverken mere eller mindre!

Share Button

, ,

Kommentarer er lukket.