Kronik: EU-patentet skaffer flere folk i arbejde

Af Bendt Bendtsen, Medlem af Europa-Parlamentet (K); Jeppe Kofod, Spidskandidat til EP-valget og MF (S); Kim Haggren, Juridisk Chef, DI; og Marie-Louise Knuppert, International Sekretær, LO

Dansk deltagelse i et fælles europæisk patent (enhedspatentet) og en fælles europæisk patentdomstol vil betyde, at danske virksomheder kan spare tusindvis af kroner, når de skal patentbeskytte deres opfindelser. Danske virksomheder kan med større sikkerhed investere i nye produkter, fordi de har et patent, der gælder på et stort europæisk marked. Når danske virksomheder kan spare penge og har større sikkerhed, så kan de også investere flere penge, som vil skabe nye arbejdspladser.

Vi lever i et samfund, hvor viden og ideer skaber arbejdspladser. Hvis din arbejdsplads eksempelvis producerer pumpeløsninger, medicin eller vindmøller, så er din arbejdsgiver formentlig afhængig af, at deres produkter kan patenteres og at patentrettighederne kan håndhæves. Uden lettilgængelig og effektiv beskyttelse og håndhævelse af den gode idé bliver investeringer i nye produkter sparsomme. Det nye patent vil forbedre europæiske virksomheders konkurrencekraft over en bred kam og altså tiltrække flere investeringer til Europa.

Det er meget sigende, når alle, der bruger og beskæftiger sig med patenter, støtter forslaget

Derfor er lønmodtagere og arbejdsgivere gået sammen om at støtte dansk deltagelse i patentreformen. Det handler grundlæggende om at give virksomhederne betingelser, så de kan fastholde og udvikle arbejdspladser – også i yderområderne. Både små og store virksomheder over hele landet bakker ideen op. Det samme gælder landets advokater, patentagenter, uafhængige eksperter og private opfindere.

Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne repræsenterer de to største grupper i Europa-Parlamentet. Disse to grupper har igennem de sidste mange år været bannerførere for at få indført et fælles europæisk patent.

Den enstemmige støtte til trods er der alligevel nogle få herhjemme, der taler imod dansk deltagelse i patentreformen. Sådan vil det altid være i politik. På den måde får man taletid. Alligevel er det svært at forstå, hvorfor Dansk Folkeparti og Enhedslisten er imod. Selv hvis man kigger deres argumentation nærmere efter i sømmene, bliver man heller ikke klogere på, hvad det er, alle andre tilsyneladende har overset. Det er naturligvis en skam, at danske virksomheder og lønmodtagere skal tages som gidsler i et slagsmål, der ikke har et reelt indhold.

Kritikerne siger ofte, at virksomhederne fremover risikerer at blive trukket rundt i Europa ved diverse domstole. Det er fuldstændig forkert. Rent faktisk er det situationen, som den ser ud i dag, og en del af baggrunden for det stærke ønske om en fælles patentdomstol. Man kan jo blot spørge sig selv, om virksomhederne mon ville bakke så klart op om noget, der forringede deres muligheder for at gøre brug af patenter, som de har betalt i dyre domme.

I dag er det meget dyrt og besværligt at beskytte sit patent i Europa. For at kunne bruge et patent i Europa risikerer danske virksomheder på samme tid at skulle føre den samme retssag ved flere landes domstole.

I hvert land føres sagerne forskelligt og fordi man har hver sin domspraksis, risikerer man forskelligt udfald, selvom der er tale om samme patent. En virksomhed, der oplever, at andres produkter krænker dens patent i f.eks. Polen, Ungarn, Tjekkiet og Rumænien, er således af flere årsager stillet meget dårligt i dag.

Enhedspatentet sikrer dækning i et stort europæisk marked. Det betyder også, at man kan nøjes med at føre sin sag i en enkelt proces, fordi patentdomstolens afgørelser har retsvirkning i samtlige deltagende lande. Med den fælles retsinstans, hvor sagerne føres på samme måde, udvikles der en ensartet praksis. Det giver tryghed for en retsproces, hvor hensynet til retssikkerhed er i fokus.

Der kører ingen krænkelsessager om enhedspatentet ved nationale domstole. De vil fremover hovedsageligt skulle afgøres ved lokale og regionale afdelinger af domstolens første instans med mulighed for at anke til appelinstansen. Ved dansk deltagelse i domstolen får vi en mulighed for at oprette en regional skandinavisk domstol, ligesom danske dommere kan deltage i dommerpanelerne, som alle sammensættes multinationalt.

Vi er ikke i tvivl om, at Danmark bør tilslutte sig patentreformen. Vi mener, at det er meget sigende når alle, der bruger og beskæftiger sig med patenter, støtter forslaget. Vi håber derfor, at Dansk Folkeparti og Enhedslisten vil overveje deres position en ekstra gang og tænke på Danmarks virksomheder og de jobs, som et fælles enhedspatent vil komme til gavn.

Bragt i Politiken d. 29. november 2013

Share Button

,

Kommentarer er lukket.