Lad ikke skibsfarten sakke bagud

cargo ship with containers sailing on the sea

 

De politiske vilkår skal moderniseres, hvis Danmark skal være en førende søfartsnation

Danmark er en af verdens førende skibsfartsnationer. Vi fragter op mod 10 pct. af verdenshandlen, hvilket må siges at være imponerende for en nation, der udgør mindre end 0,1 pct. af verdens befolkning. Forklaringen er bl.a. vores stolte søfartstraditioner, vores stærke kompetencer – både som købmænd og ude på skibene – samt vores konkurrencedygtige rammevilkår, som vi de seneste årtier løbende har fået opdateret, så de matcher andre lande som prioriterer søfart.

Gunstige rammevilkår er groft sagt forudsætningen for, at vi overhovedet driver skibsfart i Danmark. Det er derfor utrolig positivt for dansk økonomi og beskæftigelse, at rederier, myndigheder og politikere i høj grad arbejder for det samme mål: Danmark som en stærk og betydende søfartsnation. I 00’erne udmøntede samarbejdet sig i en maritim dansk vækstplan, “Danmark som Europas førende søfartsnation”, der sikrede de rette rammer om dansk skibsfart. Brede forlig i Folketinget og en sammentømret branche inden for søfart var det, som gjorde forskellen. For to år siden kom en ny vækstplan for Det Blå Danmark, der gør det endnu smidigere og attraktivt at drive rederi fra Danmark. Det vil vi gerne kvittere for – at man fortsatte kursen.

Offshore skal inddrages

Men ét væsentligt punkt i planen mangler at blive ført ud i livet for alvor: Skal det danske flag fastholde og udvikle sin position, er det nødvendigt at modernisere de danske søfartsordninger, så de også omfatter de maritime aktiviteter knyttet til de voksende aktiviter inden for offshore.

Skibsfart er i dag ikke alene transport af containere, råstoffer eller kemikalier fra den ene ende af verden til den anden. Det er også i stigende grad eksempelvis opsætning, servicering og vedligehold af havvindmøller og boreplatforme. En havvindmølle stifter eksempelvis bekendtskab med intet mindre end 18 forskellige typer af fartøjer i sin levetid.

Danske rederier er også blandt de førende i verden på dette område, som oplever en utrolig vækst i disse år. Faktisk er vi de absolut førende, og i omegnen af 5000 personer er beskæftiget på danske offshore-fartøjer. Problemet er bare, at tronen i den grad vakler under os. En rapport fra den internationale konsulentmastodont PWC har netop fastslået, at de danske rammevilkår for offshore-skibsfarten halter efter de lande, vi konkurrerer imod. Og det er bekymrende. Vi har normalt altid kunnet indgå de nødvendige forlig på Christiansborg for at være blandt de fremmeste og for at sikre de bedste vilkår rent konkurrencemæssigt for dansk søfart.

Vi er blevet indhentet

Hvorfor er det ikke sådan mere? I Danmark har vi været på bagkant med at inkludere “nye” skibstyper i de særlige danske søfartsordninger. Og det er et voksende problem, fordi vores first mover-forspring er indhentet, og konkurrencen skærpet, hvilket branchen har gjort opmærksom på i flere år.

Fra politisk side lyttes der heldigvis ofte til Danmarks største eksporterhverv. Men vi må desværre konstatere, at regeringens udspil til en modernisering af rammevilkårene er utilstrækkelig, hvis vi skal have en chance for at kunne konkurrere på sigt. Forslaget lægger op til at brede den såkaldte tonnageskat ud, så den i højere grad omfatter offshore-skibsfarten, hvilket er fint.

Men der bliver ikke rokket ved nettolønsordningen, som er helt afgørende for konkurrenceevnen, og det er problematisk. Bliver offshore-skibsfarten ikke helt omfattet af nettolønsordningen, som resten af dansk skibsfart er det, frygter vi, at det betyder farvel til dansk vækst og arbejdspladser, både til søs og til lands.

Vi ser altså hellere dansk offshore på dansk flag frem for Bahamaflag.

Utidssvarende vilkår

Søfarten står os begge nær, det er ingen hemmelighed. Som henholdsvis økonomi- og erhvervsminister og formand for Danmarks Rederiforening lykkedes det os i 2007, trods en del modstand fra forskellige sider, at få opbakning til at forbedre tonnageskatteordningen, så vi sikrede den maritime danske konkurrenceevne. I dag kan vi tydeligt se, at moderniseringen af ordningen har haft stor betydning for dansk skibsfarts stærke internationale position, og for at Det Blå Danmark bidrager så massivt til dansk vækst og beskæftigelse med veluddannede, kompetente medarbejdere, der betaler en særdeles høj skat til Danmark.

I en så globaliseret og kapitalintensiv branche som skibsfarten må man hele tiden være klar til at tilpasse forretningen og ikke mindst rammerne for at drive forretning. For omverdenen står ikke stille. Det er derfor afgørende, at vi ikke spænder ben for den danske specialskibsfart på grund af utidssvarende rammevilkår. Gør nu noget ved det.

/Bragt i Børsen 2. marts 2015

Share Button

, , ,

Kommentarer er lukket.