Europa-Parlamentets rolle

Foto: Bernard Rouffignac

Europa-Parlamentet er EU’s eneste direkte valgte organ. Vi repræsentere altså vores vælgere frem for en bestemt regering eller et bestemt land. Derfor er Europa-Parlamentet ikke opdelt i nationale grupper men i europæiske, politiske partier. Jeg sidder, for eksempel, i en centrum-højre gruppe der hører til Det Europæiske Folkeparti (European People’s Party, EPP). Til EP-valget i 2014 skal der vælges 751 medlemmer fra alle EU’s 28 medlemslande. 13 heraf skal vælges i Danmark den 25. maj.

Europa-Parlamentet vedtager og ændrer lovgivning der foreslås af Europa-Kommissionen. Det kræver dog, at vi bliver enige med Rådet for Den Europæiske Union (også bare kaldet “Rådet” eller “Ministerrådet”) hvor EU-landenes regeringer er repræsenteret.

For at blive enig med Rådet kræver det, at et lovforslag har flertal i hele Europa-Parlamentet. Europæisk lovgivning får direkte eller indirekte indflydelse på millioner af borgere og virksomheders hverdag. Derfor er det vigtigt at opnå så bred enighed som muligt, både mellem de politiske partier og mellem EU’s medlemsstater. Det tager tid. Lovgivning i EU kan tage helt op til 4 år, men til gengæld er det, af den grund, også mere langtidsholdbart.

Det meste af vores arbejde foregår i Bruxelles, men en gang om måneden tager vi til Strasbourg, en fransk by tæt på den tyske grænse, for at stemme om de lovforslag der har været under behandling.

I Europa-Parlamentet behandler vi lovforslag inden for alle politikområder, f.eks. det indre marked, energi, industri, landbrug, forskning, ligestilling, forbrugerrettigheder og meget, meget mere. Det er ikke altid lige nemt, men alligevel lykkes det som regel at skabe nogle gode resultater, med det store perspektiv for øje.

Share Button