Manglende dansk velvilje svækker konkurrenceevnen

Billede - frihandel

Danmark er en lille åben økonomi, der nyder godt af frihandel og EU’s indre marked. Vi er dybt afhængige af omverden og dens købekraft. Derfor er det mig dybt uforståeligt, at man fra politisk side samtidig tillader forringelse af den danske konkurrenceevne.

Mange danske virksomheder betaler i dag tårnhøje gebyrer for grænseoverskridende transaktioner sammenlignet med virksomheder fra andre EU-lande. Dette på trods af at muligheden for reducering af gebyrerne foreligger – og faktisk har gjort det lige siden 2009. Det eneste problem? Manglende dansk velvilje.

Virksomheder er bedre stillet i andre EU-lande

Danmark har nemlig, af flere omgange, valgt ikke at tilslutte sig en EU-forordning fra 2009. Denne fastslår, at banker ikke må kræve højere gebyrer for udenlandstransaktioner. Et problem, der udgør en betydelig handelsbarriere i det indre marked.

Forordningen gælder for alle Euro-lande, men lande med national valuta har siden forordningens ikrafttrædelse haft mulighed for at tilslutte sig. En mulighed som Sverige har benyttet sig af, med stor succes.

Så mens de fleste danske virksomheder må affinde sig med at skulle betale et umådeligt højt gebyr på mellem 15-50 kroner per udenlandstransaktion – så kan virksomheder på den anden side af Sundet slippe afsted med at skulle betale 2-3 kroner per udenlandstransaktion. Et beløb, der afspejler prisniveauet i de øvrige EU-lande.

Tårnhøje gebyrer har virkning som eksportafgift

De tårnhøje gebyrer har store konsekvenser for de mange mindre danske eksportvirksomheder, der ikke har ressourcerne til at forhandle gode aftaler med bankerne. For dem har gebyrerne virkning som en eksportafgift. Det kan mærkes på bundlinjen og betyder færre penge til investering og udvikling.

Fra at samfundsmæssigt synspunkt bør vi simpelthen begynde at tage denne problematik alvorligt. At vores danske virksomheder ikke kan få lov til at udnytte fordelene ved det indre marked fuldt ud og er væsentligt dårligere stillet end konkurrerende virksomheder i nabolande betyder, at vi svækker den danske konkurrenceevne.

Derfor håber jeg, at der snart er politisk velvilje til at tilslutte sig forordningen og fremtidssikre den danske konkurrenceevne og velstand.

/Bragt i Altinget den 23. marts 2018

Share Button

, , , ,

Kommentarer er lukket.