Nyt forslag til våbenregler dur ikke

COLOURBOX3355113Vi skal have mere kontrol med både de lovlige og ulovlige våben i Europa og lukke huller i de eksisterende regler. Det er nødvendigt efter de forfærdelige terrorangreb i Paris, Bruxelles – og vi kan tilføje forløbet i København i kulturhuset Krudttønden og synagogen.

Desværre holder de forslag, der for nylig er præsenteret af Europa-Kommissionen ikke. Hvis forslaget går igennem i sin nuværende form, vil det også ramme mere end 300.000 danske sportsskytter og ikke mindst jægere rundt omkring i det ganske land.

Det er jo ikke hensigten, men viser, hvor galt det kan gå, når man forhaster sig. Forslaget er blevet fremsat, uden at der er ordentlig baggrund og fakta til at lave noget solidt og ordentlig lovgivning.

Den største bekymring med forslaget er, at det netop rammer de lovlige våben, mens vi har store problemer med ulovlige, uregistrerede våben. Ved angrebene i Paris blev der for eksempel anvendt illegale fuldautomatiske militærvåben og ombyggede teatervåben. I København var det et Hjemmeværnsvåben stjålet ved et hjemmerøveri.

Det foreslås også, at private ikke må eje halvautomatiske våben, der ligner fuldautomatiske våben. Og de våben, der allerede findes i private hænder, skal konfiskeres og destrueres. Det vil selvsagt ramme de mange jægere og sportsskytter, der ejer netop den slags våben. Danske idrætsorganisationer har også påpeget, at flere skydediscipliner kan risikere at glide ud af det olympiske program, hvis forslaget går igennem.

En opstramning af våbenreglerne bør først og fremmest sigte på at slå ned på den illegale handel med våben. Vi venter i spænding på, at Kommissionen fremlægger et forslag, der kan komme smuglerruterne til livs for at ødelægge terroristernes forsyningskanaler.

Problemerne med de lovlige våben er små. Men vi skal have bedre styr på våbenregistrene internt i EU, så politimyndighederne kan arbejde og spore dem, på tværs af grænser.

Jeg er optimistisk med hensyn til at få bragt forslaget på ret kurs, så vi rammer terrorister og kriminelle, ikke jægere og idrætsfolk.

/Bragt i Skive Folkeblad 27. april 2016

Share Button
Kommentarer er lukket.