Deltag i debatten med Bendt på FacebookSend en besked til Bendt på TwitterSend en mail til Bendt
Evaluering af Small Business Act kræver handling

Europa-Kommissionen har i dag fremlagt sin evaluering af den europæiske rammepolitik for små og mellemstore virksomheder, den såkaldte “Small Business Act” (SBA). Bendt Bendtsen hilser en revurdering af implementeringen i medlemslandene og fornyet fokus på små og mellemstore virksomheders vilkår velkommen. Den oprindelige SBA blev vedtaget i 2008 og består af en række vejledende principper, […]

Fortsæt læsning 0

Historisk mulighed for energibesparelser

Stats- og regeringscheferne holder som noget helt nyt et særligt topmøde på fredag d. 4. februar. Det overordnede tema er energi og innovation, og Bendt Bendtsen mener det er en unik mulighed for at få iværksat konkrete tiltag inden for energibesparelser. “Vi har lige fået vedtaget en ambitiøs rapport om energibesparelser i Europa-Parlamentet. Her var […]

Fortsæt læsning 0