Pressemeddelelse: En god dag for flypassagerer

Det bliver lettere og mere trygt at være flypassager. Med afstemningen i dag i Europa-Parlamentet om flypassagerers rettigheder bliver der skabt større klarhed over reglerne for kompensation og erstatning i tilfælde af aflysninger og forsinkelser.

Kravene til information til passagerne skærpes, ligesom der kommer skærpede krav til flyselskabernes så det bliver nemmere for passagererne at få kompensation ved forsinkelse i forhold til Europa-Kommissionens oprindelige udspil.

”Jeg synes, det er et rigtig godt kompromis, der er landet. Der bliver skabt større klarhed over reglerne og bedre beskyttelse af passagererne, så det kan vi kun være tilfredse med. For eksempel er det godt, at der nu er kommet klarere regler for de såkaldte ”no-show-tilfælde”, så passagerer, der af den ene eller den anden årsag ikke benytter sig af deres udrejsebillet, ikke bare mister deres returbillet, fordi flyselskaberne sletter den,” siger Bendt Bendtsen.

Samtidig er det godt, at grænserne for, hvornår der skal udbetales kompensation til passagererne er blevet sat væsentligt ned i forhold til Europa-Kommissionens oprindelige udspil, understreger han.

”Det er en kæmpe gene for passagerer at skulle vente i tre, fem eller syv timer på deres flyafgang. Det kan spolere en hel ferie, familietid og andre planer. Derfor skal man selvfølgelig også have kompensation, hvis ens fly er tre timer forsinket på en tur til Berlin”, siger Bendt Bendtsen.

Flyselskaberne forpligtes desuden til at informere passagererne om deres rettigheder i forhold til at indgive klager og få kompensation, og kravene til håndhævelse af reglerne bliver skærpet. I dag er det meget forskelligt fra flyselskab til flyselskab, om og hvor meget man betaler i kompensation. Og mange passagerer er slet ikke klar over, hvilke rettigheder de har.

”Det er kun ret og rimeligt, at man informeres om, hvilke krav man kan gøre gældende, hvis ens fly bliver forsinket. En opstramning af flypassagerrettigheder skal samtidig sikre at rettighederne bliver fortolket ens i hele Europa og at flyselskaberne ikke kan gemme sig bag “tekniske fejl” og andre dårlige undskyldninger. Det kan jo ikke nytte noget, at det kun er de pæne flyselskaber der udbetaler kompensation, mens de frække drenge i klassen undlader eller prøver at snige sig uden om”, siger Bendt Bendtsen.

“Enten har man nogle regler, som bliver fulgt, eller også har man ikke. Alt andet er konkurrenceforvridende og en hån over for passagererne,” understreger han.

Før de nye bestemmelser kan træde i kraft skal Europa-Parlamentet og Rådet først blive enige om den endelige udformning af lovgivningen bag rettighederne.

For yderligere information, kontakt

Bendt Bendtsen: +45 25 30 73 33 / bendt.bendtsen@ep.europa.eu
Politisk assistent, Peter Lemmich: +32 489 18 09 17

Share Button
Kommentarer er lukket.