Pressemeddelelse: Europa-Kommissionens VE-mål er elastik i metermål

Europa-Kommissionen har i dag lanceret en klima- og energiplan for 2020-2030. Selvom Connie Hedegaard fik målet på 40 pct. CO2-reduktion hevet hjem er bindingerne på vedvarende energi stadig for løse.

“Klimakommissær Connie Hedegaard har gjort et kæmpe stykke arbejde i en Kommission, der synger på sidste vers. Den økonomiske krise har gjort, at ambitionsniveauet er faldet, men det kunne have været meget værre”, siger Bendt Bendtsen, medlem af Europa-Parlamentet for Det Konservative Folkeparti.

Dagens udspil opstiller et overordnet mål om at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 40 procent i årene frem mod 2030, i forhold til 1990. For vedvarende energi ønsker Kommissionen et bindende mål på 27 pct., der dog kun gælder på EU-niveau. Udspillet indeholder ikke konkrete mål for energibesparelser, da Kommissionen afventer et eftersyn af direktivet om Energieffektivitet i juni 2014.

”Så længe de 27 pct. vedvarende energi er et overordnet mål for hele EU, uden bindinger for de enkelte medlemslande, risikerer vi at ingen tager konkret ansvar for at sikre EU’s forsyningssikkerhed og nedbringe CO2-udslippet på længere sigt”, siger Bendt Bendtsen.

“Det nytter ikke, at det kun er Danmark, Tyskland og enkelte andre EU-lande, der ridder forrest og investerer i vedvarende energi, hvis andre lande bare kan læne sig tilbage og fyre løs med billig brunkul. Det er vigtigt med lige vilkår i EU. Alt andet vil koste Danmark dyrt i tabt eksport og danske arbejdspladser,” siger Bendt Bendtsen.

Der er masser af eksport og arbejdspladser i en ambitiøs energi- og klimapolitik. Alene den danske eksport af grønne klima- og energirelaterede teknologier ligger på ca. 60 mia. kroner om året.

For yderligere information, kontakt

Bendt Bendtsen: +45 25 30 73 33 / bendt.bendtsen@ep.europa.eu
Politisk assistent, Peter Lemmich: +32 489 18 09 17

Share Button
Kommentarer er lukket.