Rød erhvervspolitik

I sommeren 2010 vedtog Europa-Parlamentet, med S og SF i spidsen, at regulere arbejdstiden for selvstændige vognmænd. Mange advarede dengang Europa-Parlamentet mod at vedtage en sådan lov. Jeg pegede også selv på, at den ville få meget uheldige konsekvenser for erhvervet, og at den i øvrigt ville være helt umulig at implementere. Det har nu vist sig, at være rigtigt. En lang række medlemslande siger åbent, at de ikke kan implementere reglerne. Hvis en lov ikke kan implementeres i praksis, hvad skal vi så med den?

Jeg har for nylig spurgt EU-Kommissionens transportkommissær Siim Kallas om ikke det er muligt med en fleksibel gennemførsel af lovgivningen, når den har vist sig at være umulig at gennemføre som den står skrevet.

Til dette svarer kommissæren at Kommissionen er forpligtet til at sørge for gennemførsel af den lovgivning som Europa-Parlamentet og Ministerrådet vedtager, og at man derfor er forpligtet til at sikre, at lovgivningen anvendes på korrekt vis.

Det er fornuftigt at Kommissionen skal forsøge at implementere eksisterende lovgivning – men i dette tilfælde bliver det altså meget svært. Hvis den skal gennemføres korrekt, kommer den jo til at betyde at der skal ansættes ligeså mange sagsbehandlere som der er selvkørende vognmænd. Det kræver nemlig en fuldtidsstilling til at overvåge en selvkørendes gøren og laden, når denne ikke sidder bag rettet. Lovgivningen er et klart og lysende eksempel på at der desværre findes politikere som ikke har bevæget sig væk fra skrivebordet.

Den danske transportminister må blive ved med at afvise implementering af reglerne, sammen med de andre ministre. På sigt vil det forhåbentlig medføre et nyt lovgivningsforslag.

S og SF mangler i den grad en forståelse for hvordan erhvervslivet er skruet sammen, og hvad der er fornuftig erhvervspolitik. Vognmændene har i hvert fald ikke brug for mere af det, vi har set S og SF vedtage indtil videre.

Artikel bragt i Transport Magasinet d. 9 maj 2011

Share Button

, , ,

Ingen kommentarer.

Skriv et svar