Stop dansk særskat på innovation

shippingAllerede for knap et år siden var vi flere, der råbte vagt i gevær om den tåbelige danske skattekarussel med EU-midler, som i sidste ende straffer danske rederier for at søge tilskud til intelligente investeringer i miljøforbedringer og innovation.

Sagen er, at Danmark – ligesom andre EU-lande – bidrager med penge til EUs budget. Her har EU-landene i fællesskab besluttet, at en del af de penge bliver fordelt til transeuropæisk infrastruktur, såkaldte TEN-T-midler. Europæiske virksomheder kan søge om midlerne til at bygge infrastruktur og gennemføre miljøforbedringer.

Den måde, som man i Danmark har besluttet at omfatte disse midler af de danske skatteregler, betyder i praksis, at den danske stat giver penge til EU med den ene hånd, men dernæst med den anden hånd beskatter EU-tilskuddet med knap en fjerdel. En stor del af miljøtilskuddet ryger altså direkte tilbage i statskassen i stedet for at lade det arbejde i virksomhederne, som var formålet.

Der er desværre ingen danske rederier, som har opnået at få EU-tilskud til miljøforbedringer under denne ordning i 2016. Forhåbentlig er det ikke kun den høje danske skat, som afskrækker. For TEN-T midlerne har bl.a. medvirket til, at Danmark på Øresund får verdens største elfærge og tilsvarende det første, LNG-drevne tankskib fra Terntank – nyligt kåret som årets skib globalt – som ikke går i fast rutefart. Altså åbenlyse grønne og innovative landvindinger.

Kigger man ud i andre EU-lande, beskatter en søfartsnation som Cypern for eksempel slet ikke EU-tilskuddet. Tyskland og flere andre EU-lande, som dansk søfart konkurrerer med, har indført særlige løsninger for søfarten med en væsentlig lavere beskatning til følge. I Danmark behandler SKAT TEN-T støtte helt for sig uden mulighed for afskrivninger, så derfor rammes danske rederier prompte af ekstraskatten på 22,5 pct.

Vores fælles mål må være, at Danmark også i fremtiden skal være førende på kvalitetsskibsfart og miljø- og klimavenlig transport. Derfor bør det være i alles interesse, at danske rederier fortsat går forrest i kampen for ambitiøse klima- og miljøforbedringer, som kan sætte standarden for forbedringer i branchen globalt. Det bør skattemyndighederne ikke stikke en kæp i hjulet på.

Derfor bør de danske skattemyndigheder hurtigst muligt skrotte denne danske særskat på TEN-T midlerne, som skader rederiernes innovation og miljøforbedringer. Skattemyndigheder burde som minimum bringe beskatningen i tråd med resten af EU. Det kan oplagt ske ved, at TEN-T midlerne gøres til en del af den indtægt, som er dækket af tonnageskatten. På den måde kan vi undgå, at Danmark spænder ben for sig selv, og hindrer innovation i det private erhvervsliv.

/Bragt i Shippingwatch 17. januar 2017 af Bendt Bendtsen (K) og Jakob Ullegård, Direktør i Danmarks Rederiforening

 

Share Button

, , , , , , , , ,

Kommentarer er lukket.