Stop den tåbelige skattekarrusel med EU-midler

Greed hands catching moneyBørsen bragte i sidste uge et godt eksempel på, at opfindsomme skattekonstruktioner ikke kun er forbeholdt brodne kar rundt omkring i erhvervslivet.

Også Skat deltager i disciplinen, når de beskatter tilskud til infrastruktur og miljøforbedringer fra den såkaldte TEN-T-pulje.

Skattekarrusellen fungerer ved, at Danmark først – på fod med de andre EU-lande – indbetaler til EU’s fælles budget. EU træffer så, med Danmark ved bordet, beslutning om, hvordan pengene fordeles. Noget går således til særlige indsatser og puljer, som også danske virksomheder kan søge tilskud fra.

I Børsens eksempel har det danske rederi Terntank et såkaldt “TEN-T-projekt”, der skal fremme ren og innovativ transport. Der skal bygges fire nye skibe, som sejler på det mindre forurenende LNG-gas. Det er en dyr omgang, når der skal investeres i den nyeste teknologi, hvorfor et EU-tilskud hjælper den ønskede grønne omstilling på vej.

Rederiet fik sig dog en slem overraskelse, da de modtog tilskuddet. Skat har nemlig besluttet, at EU-tilskud skal beskattes som indtægt, og dermed ryger 22,5 pct. lige tilbage i den danske statskasse.

Skat indkræver uden overvejelse

Det virker helt skævt, at vi har indrettet et system, hvor staten med den ene hånd giver tilskud gennem EU og med den anden hånd tager knap en fjerdedel, når tilskuddene uddeles.

Måske er det derfor, at mange andre EU-lande ikke gør som Danmark, men i stedet lader pengene komme ud og arbejde, som aftalt i EU.

Det er på tide med et opgør overfor Skats mentalitet, der kun har blik for at indkræve og ikke overvejer de bredere konsekvenser.

Én ting er, at vi alt andet lige får færre penge til miljøet. Men hvad værre er, så stiller vi danske virksomheder dårligere end deres europæiske konkurrenter.

De andre lande i EU-samarbejdet må tænke sit. Det bør være tid til at sætte en stopper for den skattekarrusel.

i samarbejde med Brian Mikkelsen, MF/Bragt i Børsen 12. maj 2016

http://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/141104/artikel.html#ixzz48QToryQM

 

, , , ,

Kommentarer er lukket.