Tag arkiver | indre marked

Manglende dansk velvilje svækker konkurrenceevnen

Danmark er en lille åben økonomi, der nyder godt af frihandel og EU’s indre marked. Vi er dybt afhængige af omverden og dens købekraft. Derfor er det mig dybt uforståeligt, at man fra politisk side samtidig tillader forringelse af den danske konkurrenceevne. Mange danske virksomheder betaler i dag tårnhøje gebyrer for grænseoverskridende transaktioner sammenlignet med […]

Fortsæt læsning

Stop dansk særskat på innovation

Allerede for knap et år siden var vi flere, der råbte vagt i gevær om den tåbelige danske skattekarussel med EU-midler, som i sidste ende straffer danske rederier for at søge tilskud til intelligente investeringer i miljøforbedringer og innovation. Sagen er, at Danmark – ligesom andre EU-lande – bidrager med penge til EUs budget. Her […]

Fortsæt læsning

Lad data flyde frit i EU

  Åbenhed og frihandel er under pres rundt om i verden. Både Donald Trump og Marine Le Pen vil have deres bilindustri hjem – uden hensyntagen til virksomhedernes egne ønsker om, hvor de vil placere deres produktion. Og samme tendens til øget protektionisme ser vi for tiden i en række europæiske lande, der er i […]

Fortsæt læsning